سەردێر

٥ وەرزش کە زۆر بە باشی چەوری کەلەکە و ورگیشت دەتوێنێتەوە

ئەمەی خوارەوە ٥ وەرزشە کە زۆر بە باشی چەوری کەلەکە و ورگیشت دەتوێنێتەوە:

 

-بچۆرە سەر پشت و دەستت ڕێک دابنێ، قاچت بە ڕێکی کەمێک بەرز بکەرەوە، دواتر کەمێک قاچێکت بەرز بکەرەوە و  و پاشان قاچەکەی دیکە، ١٥ جار بیکە و کەمێک بوەستە، دواتر ١٥ جاری دیکە.

 

 

-هەر لەسەر پشت ئەژنۆت بنوشتێنەرەوە و قاچت بەرز بکەرەوە، دواتر بە پەستانی کەلەکە و سمتت ئەژنۆت بەرە بۆ لای سنگت، ١٥ جار – پشویەک – ١٥ جار

 

-ئەمجارە بەدەمدا بچۆرە سەر قاچ و دەست و با پشتت ڕێک بێت، ئەژنۆت بهێنە بۆ لای سنگت و بیبەرەوە و ئەژنۆکەی دیکەت بهێنە. ١٥ جار – پشویەک – ١٥ جار

 

-بچۆرەسەر سەر پشت و بەقاچەکانت پایدەر لێبدە، دەستیشت بخەرە پشتی سەرت و بە پێچەوانەی قاچت هەرجارە و سنگت بۆ لایەک ببە، ١٥ جار – پشویەک – ١٥ جار

-دواتر بە پشتدا خۆت لەسەر دەست و قاچت بگرە، دەستی چەپ و قاچی ڕاست بەرز بکەرەوە و دواتر لایەکەی دیکە، ١٥ جار – پشویەک – ١٥ جار