سەردێر

چەند وەرزشێک کە بۆ توندکردنەوەی جەستەت زۆر بەسوودە و ڕۆژ ناڕۆژێک ئەنجامی بدە

ئەمەی خوارەوە چەند وەرزشێکە کە بۆ توندکردنەوەی جەستەت زۆر بەسوودە و ڕۆژ ناڕۆژێک ئەنجامی بدە:

 

-لەسەر پشت ڕابکشێ و قاچت کەمێک کۆبکەرەوە، دواتر شناو بە ناوچەی سمتت بکە، ٢٥ جار

-ئەمجارە هەمان کار دوبارە بکەرەوە، بەڵام با قاچێکت درێژ بێت و لەسەر یەک قاچ شناوەکە بکە، ١٥ جار بۆ هەر لایەک

-بە پێوە بوەستە، هەنگاوێک بچۆرە پێشەوە و بنوشتێرەوە، دواتر بگەڕێرەوە دۆخی پێشوو، بۆ ئەنجامی باشتر دەتوانیت دمبڵسێک بە دەستەوە بگریت، بۆ هەر قاچێک ١٥ جار

-وەرزشی سکوات بکە بە بازەوە، دابنیشەرەوە و دواتر بە بازەوە هەڵبسترەوە. ٢٥ جار

-قایشێکی لاستیک بهێنە و بچۆرە سەر لا، دواتر قاچێکت بەرز بکەرەوە و دایبنێرەوە، بۆ هەر لایەک ٢٥ جار

-ئەم وەرزشانە بۆ تونکردنەوەی ناوچەی سمت و پشتت بەسوودە و کاریگەری لەسەر تەواوی جەستەت درووستدەکات، دەتوانیت ڕۆژ ناڕۆژێک ئەنجامی بدەیت.