سەردێر

چەند تاکتیکێکی خانمانە بۆ ئەوەی ماکیاژەکەت زۆر سرووشتی دەربکەوێت

ئەمەی خوارەوە چەند تاکتیکێکی خانمانەیە بۆ ئەوەی ماکیاژەکەت زۆر سرووشتی دەربکەوێت:

 

– دەتوانیت لەجیاتی فاوەندەیشن کرێمی BB یان CC بەکار بهێنیت.

 

– کاتێک کۆنتور دەکەیت هێلەکان زۆر بە تیژی و دیار، دیاری مەکە و با سرووشتی تربێت

– هەموو پەڵە و چاڵێکی ڕووخسارت مەشارەوە، تا وا دەربکەوێت ماکیاجت نەکردووە یان زۆر سرووشتی ماکیاجت کردووە.

– دەتوانیت لەجیاتی ماسکەرای ڕەش، ماسکەرای قاوەیی بەکار بهێنیت.