سەردێر

٤ وێنە کە شتێکیان تێدا ونکراوە و هەوڵبدە بیاندۆزیتەوە! دەتوانیت؟

ئەمەی خوارەوە یاریەکە بۆ زاخاوی مێشک کە تێیدا وێنەکان شتێکیان تێدا ونکراوە و هەوڵبدە بیاندۆزیتەوە:

 

١-دەتوانیت لە نێو ئەم کەروێشکانەدا هێلکەیەک بدۆزیتەوە؟

 

-دەتوانیت لە ناو ئەم لولپێچانەدا دڵێک بدۆزیتەوە؟

-دەتوانیت لە نێو ئەم ورچانەدا تۆپێک بدۆزیتەوە؟

-دەتوانیت لەنێو ئەم کونەبەپوانەدا پشیلەیەک بدۆزیتەوە؟

 

وەڵامەکان:

 

1

2

3

4