سەردێر

کۆمەڵێک بەکارهێنانی جیاوازی سۆدەی نان کە دەتوانیت بەکاری بهێنیت

سۆدەی نان Baking Soda جگە لەوەی دەکرێتە هەویرەوە، لە زۆر بواری جوانکاریشدا بەکاردەهێندرێت، ئەمەی خوارەوە بەشێکە لە گرنگترین بەکارهێنانەکانی:

 

-کەمێک سۆدی نان لەگەڵ ئاو تێکەڵبکە و بیدە لە بن باڵت یان قاچت بۆ نەهێشتنی بۆنی ناخۆش.

-هەویرێک لە سۆدەی نان و ئاو دروستبکە بۆ نەهێشتنی ئازار و خوری پێوەدانی مێشوولە.

-بۆنەهێستنی دڵەکزێ، پەرداخێک ئاو بهێنە و کەوچکەچایەک سۆدی نان و ئاوی قاشێک لیمۆی تێبکە و بیخۆرەوە.

-٩ کەوچکەچا ئاو لەگەڵ ٣ کەوچکەچا سۆدە و کەمێک سرکەی سێو تێکەڵ بکە و بیدە لەقژت و دواتر بیشۆرەوە، جوان و ڕەونەقداری دەکات.

-سۆدەی نان و ئاوی لیمۆ لەگەل نیو کوپ ئاو تێکەڵبکە و بیخۆرەوە بۆ نەهێشتنی بۆنی دەم.

-کەمێک سۆدەی نان لە نێو بەفرگردا جێبهێڵە بۆئەوەی بۆنی ناخۆش دروستنەکات.

-سۆدەی نان و خوێ و ئاو تێکەڵبکەو قاچتی تێبکە بۆ نەهێشتنی هەوکردنەکانی.

-سۆدەی نان لەگەڵ ئاوی سارد تێکەڵ بکە بۆ نەهێشتنی سوتانەوە.

-لەگەڵ مەعجونی دداندا کەمێک سۆدەی نانی بەسەردابکە، زۆر جوانتر پاکی دەکاتەوە.

 

-دەتوانیت بۆ نەهێشتنی چرچی کەمێک سۆدە بکەیتە ئەو ئاوەوە کە خۆتی پێدەشۆیت