سەردێر

شەوان بەر لە خەوتن مۆزێک قاش بکە و بیخۆ، سوودی زۆرت پێدەگەیەنێت

شەوان بەر لە خەوتن مۆزێک قاش بکە و بیخۆ، ئەمەی خوارەوە سودەکانیەتی:

 

کێشەی خەوزڕان چارەس دەکات و باشتر دەخەویت

 

پەستانی سەر دڵت کەمدەکاتەوە

ڕێژەی شەکر لە جەستەت هاوسەنگ دەکات

هاوکاری گەدەت دەکات و ئاسوودەی دەکات

 

غازات و ئازاری گەدە کەم دەکاتەوە

سەرچاوەیەکی سەرەکی ماددە خۆراکیەکانە (موغەزی) و وادەکات شەو برسیت نەبێت