سەردێر

بۆ زاخاوی مێشک: شتە جیاوازەکان لەم وێنانەدا بدۆزەرەوە

ئەمەی خوارەوە چەند تاقیکردنەوەیەکە بۆ   زاخاوی مێشک و هەوڵبدە  شتە جیاوازەکانی تێدا بدۆزیتەوە:

1- چی نامۆ هەیە؟

2- چی نامۆ هەیە؟

3- بدۆزەرەوە (C) پیتی

 

وەڵامەکان:

 

1

2

3