سەردێر

٦ خواردن کە هۆکارە بۆ هەڵئاوسانی ژێر چاوەکان و ٤ خواردنیش کە هەڵئاوسانەکە ناهێڵێت

ئەمەی خوارەوە ٦ خواردنە کە هۆکارە بۆ هەڵئاوسانی ژێر چاوەکان و ٤ خواردنیش کە هەڵئاوسانەکە ناهێڵێت:

 

ئەو خواردنانەی هۆکارن بۆ هەڵئاوسانی ژێر چاوەکان

  

 

ئەو خواردنانەی کە هەڵئاوسانی ژێر چاوەکانت ناهێڵێت