سەردێر

چەند جوڵە و وەرزشێک کە چارەسەرێکی خێرایە بۆ ڕێگری لە چەمانەوەی پشت

چەند جوڵە و وەرزشێک کە چارەسەرێکی خێرایە بۆ ڕێگری لە چەمانەوەی پشت:

-ملت هەر جارەی بە لایەکدا بکشێنە و ١٠ بۆ ١٥ چرکە ڕایبگرە. ١٠ جار بۆ هەر لایەک

 

-وەرزشی (Superman) ئەنجام بدە، لەسەر دەم ڕابکشێ و دەست و قاچت بەیەکەوە بەرز بکەرەوە و ١٠ چرکە بوەستە،  دواتر ١٠ چرکە پشوو بدە. ١٠ جار

 

-جوڵەی Cat-cow، بچۆرە سەر دەست و ئەژنۆت و سکت بەرە بۆ ناوەوە و دواتر بۆ دەرەوە، ١٥ جار

 

-وەرزشی Bridge، لەسەر پشت ڕابکشێ و ئەژنۆت بنوشتێنەرەوە، پاشان سمتت بەرز بکەرەوە،  و ١٠ چرکە بوەستە، ١٥ جار

 

-شێلان بە تۆپی تێنس یەکێکە لە ڕێکارە بەسوودەکان، داوا لە کەسیک بکە بە تۆپی تێنس ناوچەی سەرشان و سنگت بشێلێت.

دەتوانیت بۆخۆشت بەسوود وەرگرتن لە دیوارێک ئەنجامی بدەیت

 

-دواتر داوا لە کەسێک بکە کە قۆڵت بۆ دواوە ڕابکێشێت و بە قاچی پاڵ بە پشتەوە بنێت تا جەستەت بکشێت و داتر ١٠ چرکە بوەستێت، ٥ جار