سەردێر

ماست بۆ ڕەمەزان بەسوودە، چۆن بەکاری دەهێنیت؟

ماست یەکێکە لە خواردنە بەسوودەکان بۆ ڕەمەزان، ئەمەی خوارەوە چەند شێوازێکی بەکارهێنانە: