سەردێر

کۆمەڵێک دیمەن کە دەیسەلمێنێت دەکرێت بە شتی زۆر سادەش دڵخۆش ببین!

ئەمەی خوارەوە کۆمەڵێک دیمەنە کە دەیسەلمێنێت دەکرێت بە شتی زۆر سادەش دڵخۆش ببین:

 

زۆر دڵخۆشە بە بینینی سەماکەرێکی بالێ

یاریەکەی زۆر بەدڵە

باپیرم زۆر دڵخۆشە بەیاری ڕۆڵەر کۆستەر

کەسایەتی خەونەکانی بینیوە

کوڕەکەم زۆر دڵخۆشە بەوەی هاوشێوەی خۆی دۆزیوەتەوە

یاری ئاگرین زۆر سەرسامی کردووە