سەردێر

چەند وەرزشێکی گرنگ لە جیم کە نابێت چیدیکە بە شێوازی هەڵە ئەنجامی بدەیت

ئەمەی خوارەوە چەند وەرزشێکی گرنگە لە جیم کە نابێت چیدیکە بە شێوازی هەڵە ئەنجامی بدەیت:

 

وەرزشی Dips on parallel bars

-بەر لەوەی ئەم وەرزشە بکەیت پێویستە پێشتر قۆڵت بەهێزکردبێت، جگە لەوەی دەبێت بە تەواوی بچیتە خوارەوە، هاوکات ئەوەی گرنگە ئەوەیە کە کەمێک بە پێشدا بچەمێیتەوە و پشتت ڕێک بێت.

 

وەرزشی Dumbbell and barbell chest presses

-نابێت قۆڵەکانت زۆر لێک نزیکبێت و زپریش لێک دووربێت، هاوکات نابێت قەوسی پشتت زۆر بێت

 

 

وەرزشی Bent over barbell row

-باوترین هەڵەکان لەم وەرزشە ئەوەیە کە لەپی دەست  لە دەرەوەی ئاسنەکەوە دادەنرێت لەکاتێکدا دەبێت لە دیوی ناوەوە بێت، هاوکات دەبێت پشتت کەمێک قەوسبێت لەکاتی چەمانەوە و هەڵگرتنیدا.

 

وەرزشی cable tricep extensions

-نابێت ئەنیشکت قوفڵبکەیت بە جەستەت، پشتیشت بە ڕێکی بچەمێنەرەوە

 

وەرزشی Skull crushers

-دەستت زۆر نزیک لەیەک مەگرە و ئاسنەکەش زۆر مەهێنەرەوە پشتی سەرت، هاوکات با قەوسی پشتت زۆر نەبێت