سەردێر

کۆمەڵێک زانیاری لەسەر منداڵ و شێوازی خەوتنەکەی کە زۆر گرنگە هەموو دایک و باوکێک بیزانێت

ئەمەی خوارەوە کۆمەڵێک زانیاریە لەسەر منداڵ و شێوازی خەوتنەکەی کە زۆر گرنگە هەموو دایک و باوکێک بیزانێت: