سەردێر

9 کاری سادەی ڕۆژانە کە تا ئێستا بە هەڵە ئەنجاممان داوە

ئەمەی خوارەوە کۆمەڵێک کاری سادەی ڕۆژانەیە کە تا ئێستا بە هەڵە ئەنجاممان داوە:

 

بەکارهێنانی هێدفۆن

قەدکردنی پانتۆڵ

خواردنی هەمبەرگر

خواردنی پیتزا

گرتنی قەڵەم

بەکارهێنانی تۆقە

گرتنی پەرداخ

ئەنجامدانی وەرزشی squats

جانتای گەشت