سەردێر

چۆن بە خوێ و زەنجەفیل ددانت سپی دەکەیتەوە

دەتوانیت لەماڵەوە و بەڕێگەیەکی ئاسان مەعجونێکی ددان بۆ خۆت درووستبکەیت و ددانەکانیشت بەتەواوەتی سپی بکەیتەوە.

کەرەستەکان:

زەنجەفیل، خوێ، لیمۆ

چۆنیەتی ئامادەکردن:

زەنجەفیلەکە بهاڕە و کەمێک خوێی بەسەردا بکە، دواتر ئاوی لیمۆکەش بگوشە بەسەریدا و تێکی وەربدە، پاشان لەڕێگەی فوڵچەی دانەوە ددانتی پێ بشۆرە.