سەردێر

کۆمەڵێک جوڵە کە پێویستە لە ماڵەوە ئەنجامی بدەیت تا جەستەت نەمرێت

ئەمەی خوارەوە کۆمەڵێک جوڵەیە کە پێویستە ناوە ناوە لە ماڵەوە ئەنجامی بدەیت تا  جەستەت نەمرێت:

 

وەرزشی Butterfly

بەچیچکانەوە دابنیشە و بنی پێکانت بدە لە یەک و قاچەکانت بەتەواوی بکشێنە و ١ تا ٣ خولەک بەو جۆرە ڕایبگرە.

 

قاچت بەرز بکەوەرەوە

-بە دانیشتنانەوە قاچت کۆبکەرەوە و بکشێنە و بەرز و نزم بە ئەژنۆکانت بکە بەجۆرێک کە هەست بە کشانەکە بکەیت. ٣ خولەک

 

کردنەوەی قاچەکان

دابنیشە و قاچەکانت تا دەتوانیت بکەرەوە، دواتر هەناسە هەڵبمژە و بنوشتێرەوە، پاشان هەناسە بدەرەوە و هەڵبستەرەوە، ١٠ جار

 

وەستانی hero

بچۆرە سەر ئەژنۆ و دواتر سنگت بۆ پێشەوە بکشێنە تا دەتوانیت و قۆڵەکانت درێژ بکە، بۆ ماوەی ١ خولەک بەو جۆرە بمێنەرەوە

 

-وەرزشی Bridges

-لەسەر پشت ڕابکشێ و ئەژنۆت بنوشتێنەرەوە، پاشان سمتت بەرز بکەرەوە،  و ١٠ چرکە بوەستە، ١٠ جار