سەردێر

چەند نیشانەیەکی کەسی خۆ بەزلزان کە نابێت لەخۆتدا بیهێڵیتەوە

ئەم نیشانانەی خوارەوە ١٠ خاڵی گرنگن کە دەری دەخات تۆ کێشەی خۆ بەزلزانیت هەیە و پێویستە چارەسەری بکەیت: