سەردێر

پاش ماوەی چەندێک پێویستە کەرەستەکانی ناو ماڵەکەت بگۆڕیت؟

ئەمەی خوارەوە چەند کەرەستە و پێویستیەکی ناوماڵە کە پێویستە ناوە ناوە بیگۆڕیت و نابێت بۆ ماوەی زۆر بەکاری بهێنیت:

ڕاخەری یۆگا نابێت لە ١ ساڵ زیاتر بەکاری بهێنیت و پێویستە پاش ئەوە بیگۆڕیت

ستیان لە نێوان ٦ بۆ ٩ مانگ دەتوانیت بەکاری بهێنیت و دواتر دەبێت بیگۆڕیت

فوڵجەی تەوالێت پێویستە ٦ مانگ جارێک بگۆڕێت

عەدەسەی چاو پێویستە ٣ مانگ جارێک بگۆڕێت

دۆشەکی نووستن دەتوانیت پاش ٨ تا ١٠ ساڵ بیگۆڕیت

ئامێری شۆردنی جلوبەرگ پێویستەکات ١٠ ساڵ جارێک بیگۆڕیت

ستیانی وەرزشی پێویستە ٦ مانگ جارێک بگۆڕێت

پێویستە ئیسفنجی شۆردنی قاپ و قاچاخ هەفتانە بگۆڕیت

فەڕش پێویستەکات ١٠ ساڵ جارێک بگۆڕێت

ساردکەرەوە و بەفرگر پێویستەکات ١٥ ساڵ جارێک بگۆڕێت