سەردێر

١٠ بەكارهێنانی زەیتی گوێزی هندی بۆ جوانكاری کە زۆر بەسوودە بۆت

ئەمەی خوارەوە چەند سودێكی سەرسورهێنەری زەیتی گوێزی هندیە بۆ جوانكاری پێست و قژ وەك پاكەرەوەی مكیاژ و شێداركردنی پێست و نەهێشتنی چرچی دەموچاو و گەشكردنەوەی پێست كە وادەكات ئەم زەیتە بكەیتە بەكارهێنانی هەمیشەی لە بەكارهێنانەكانی:


-بۆ درەوشانەوەی سەر ڕومەت


–بۆ ڕێككردنەوەی شێوەی برۆ


–بۆ درەوشانەوەی ماكیاج و گۆرینی لە پۆدرەوە بۆ چەور  و لێكردنەوەی مكیاژ


–بۆ شێداركردنی پێست


–بۆ خاوكردنەوەی قژ


–بۆ زیندو كردنەوەی پێستی مردووی دەوری نینۆك


– بۆ نەهێشتنی رەشی و چرچی ژێرچاو


–بۆ لێكردنەوەی ئارەق و بۆن خۆشكردن


–بۆ بریقەدارکردنی لێو