سەردێر

٥ جوڵەی سادە و کاریگەر کێشت دادەبەزێنێت و جوانترت دەکات

ئەمانەی خوارەوە کۆمەڵێک ڕاهێنان و جوڵەی سادەن کە دەتوانن تەندروستت تر دەرت بخەن و نایابتر دەربکەویت.

-دەستت بگووشە و بە هێواشی بیکەوە و ڕۆژانە بەردەوام ئەمە ئەنجام بدە.

-لەسەر نوکە پێت بووەستە و بۆ بەرزی یەک سانتیم و بە تایبەت بەیانیان ئەم ڕاهێنانە ئەنجام بدە.

 

 

-بەدەرگای ماڵەوە خۆت بگرە و خۆت ڕابکێشە.

 

-مەساج بۆ ملت بکە و بە هێواشی و ئارامی مل بجوڵێنە بۆ ئەملاو لا.

 

 

-ڕۆژانە لە کاتە جیاوازەکانی ڕۆژانەدا مەساج  بۆ ناوچەوانت بکە تاوەکوو بە تەواوی پشوو وەربگرێت.