سەردێر

تێست: تا چەند لە ناسینەوەی ناوی گۆرانی هونەرمەنداندا زیرەکەیت؟

خێزان

ئەم تێستەی خوارەوە کە لە (خێزان) بۆمان ئامادەکردوون دەری دەخات کە تا چەند لە ناسینەوەی ناوی گۆرانیە کوردیەکاندا توانایەکی باشتان هەیە، تێستەکە بکە و ئاستی خۆت بزانە: