سەردێر

چەند دیمەنێک کە نیشانی دەدات ژیانی ئێستا و جاران چەند گۆڕاوە

خێزان

ئەمەی خوارەوە چەند دیمەنێکە کە نیشانی دەدات ژیانی ئێستا و جاران چەند گۆڕاوە:

 

ژیانی ئێستا و جاران

 

فێرکردنی منداڵ

 

مۆبایل

ڕۆمانسیەت

 

وێنەی سێڵفی

 

کارکردنی ماڵ هەر تەواو نابێت!

-تەلەفونکردن