سەردێر

چەند زانیارییەک بۆ ئەوانەی ئازاری کۆڵۆنیان هەیە

چەند زانیارییەکی زۆر گرنگ بۆ ئەوانەی ئازاری کۆڵۆنیان هەیە
 زانیارییەکە شەیر بکە لەگەڵ هاوڕێکانت