سەردێر

چەند زانیارییەکی گرنگ لەسەر خەوبینین

چەند زانیارییەکی گرنگ لەسەر خــەوبـیـنـیـن یەکەمجارە بیبیستیت

درێژترین ماوەی خەوبینین چەندێکە و چۆنە؟ نابیناکان چۆن خەون دەبینن؟
لە خەونەكانماندا تەنها ئەوكەسانە دەبینین كە لەراستیدا دیومانن، چونكە مێشك توانای دروستكردنی دەموچاوی تازەی نیە