خێزانێک دەبنە پەناگەی ئارامی سەگ و پشیلەکان

خەڵک

لە پارێزگای سلێمانی،خێزانێک لە  باخەکەیاندا، بوونەتە پەناگەی ئارامی سەگ و پشیلەی بێ لانە