سەردێر

مۆزەخانەیەك لەناو دڵی ئەشكەوتەكانی لواسان

مۆزەخانەی وەزیری لەباكووری تارانی پایتەخت لە كێوی لواسان، كە هونەرمەندی پەیكەرتاشی كۆچكردووی ئێرانی ناسر هۆشمەند وەزیری كاری تێدا كردووە لە ماوەی 6 ساڵدا كارەكانی تەواوكردووە

مۆزەخانەی وەزیری لە باكووری تارانی پایتەختى ئێران لە كێوی لواسان، كە هونەرمەندی پەیكەرتاشی كۆچكردووی ئێرانی ناسر هۆشمەند وەزیری كاری تێدا كردووە لەماوەی 6 ساڵد كارەكانی تەواو كردووە